Főoldal Oldaltérkép Elérhetőségek
Letölthető pályázati dokumentumok 2007-2013

Letölthető pályázati dokumentumok 2007-2013

LEADER újbóli megnyitása 2012-ben

A LEADER pályázat újbóli megnyitása várhatóan 2012. decemberében lesz. Ehhez kapcsolódóan felülvizsgálatra kerül a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája. A következő pályázati időszakban prioritást fognak kapni a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatosan igyekszünk felmérni a jelenlegi fejlesztési igényeket. A fejlesztési elképzeléseket, ötleteket a projektgyűjtő kérdőív kitöltésével várjuk, az alábbi elérhetőségeink bármelyikére: postai úton (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.), e-mail: info@mezofoldihid.hu, fax: 25/252-752. Ezen kívül telefonon (25/252-752) előre egyeztetett időpontban lehetőség van az ügyfélszolgálati irodában (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) személyes konzultációra is.

Projektgyűjtő kérdőív
 

(Frissítve: 2012. június 29.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012- ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V.11.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2012. (V. 21.) számú MVH Közlemény, mely letölthető az alábbiakban:

71/2012. (V. 21.) számú MVH Közlemény

1. számú melléklet - D2500-04 Támogatási kérelem főlap
2. számú melléklet - D0003-04 Építési A betétlap
3. számú melléklet - D0004-03 Építési B betétlap
4. számú melléklet - D0040-02 Építési C betétlap
5. számú melléklet - D0001-04 Gép betétlap
6. számú melléklet - D0075-03 Árajánlatos betétlap
7. számú melléklet - D2502-03 Pénzügyi terv
8. számú melléklet - Üzleti terv
9. számú melléklet - D0079-01 Nyilatkozat összeférhetetlenségről, természetes személy esetén
10. számú melléklet - D0080-01 Nyilatkozat összeférhetetlenségről, szervezet esetén
11. számú melléklet - D0078-03 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről
12. számú melléklet - D9901-01 Közzétételi kérelem
13. számú melléklet - Európai Unióról szóló Szerződés I. melléklete
14. számú melléklet - Tájékoztató támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról
15. számú melléklet - Kitöltési útmutató
16. számú melléklet - Üzleti terv kitöltési útmutató
17. számú melléklet - Helyi Akciócsoportok címlistája

(Frissítve: 2012. május 22.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Figyelem! A városi ranggal rendelkező települések, úgymint Adony, Rácalmás és Pusztaszabolcs nem jogosult települések!
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de nem lehet több mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeg.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület működési területén 10 millió forint az igényelhető összeg felső határa.

A támogatási kérelmet postai úton 2012. június 1. és június 30. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezeti irodájához. A formanyomtatványok megjelenésüket követően honlapunkon elérhetőek és letölthetőek lesznek.
Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan, tértivevénnyel adja fel.

A benyújtott támogatási kérelmet szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziében) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért, kérjük mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését, összekapcsolását.

Postázási cím és név:
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. vagy 2458 Kulcs, Pf.: 25.

A jogszabály teljes szövege elolvasható a Magyar Közlöny 57. számában, mely letölthető az alábbiakban:

47/2012. (V.11) VM rendelet

(Frissítve: 2012. május 14.)

-------------------------------------------------------------------------------

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal leendő ügyfelei számára az intézkedésekben, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóság kérelmére induló eljárásaiban való részvétel feltételként előírja, hogy az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartásban vétel iránt kérelmet nyújtsanak be.
Ennek értelmében az ÚMVP III. tengelyében lévő intézkedések, valamint a LEADER program keretében benyújtásra kerülő pályázatokhoz szükséges regisztrációs lapok letölthetők az alábbiakban:
 
 
(Frissítve: 2012. május 14.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

HIÁNYPÓTLÁS FORMANYOMTATVÁNYAI

Módosult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény, mely tartalmazza a hiánypótlásokhoz szükséges betétlapokat, melyek letölthetők az alabbiakban:

5. sz melléklet: Közzétételi kérelem

11.sz melléklet LEADER TK2 főlap

12. sz melléklet LEADER TK2 pénzügyi terv

13. sz meléklet Építési A betétlap (D0003-04)

14. sz melléklet Építési B betétlap (D0004-03)

15. sz melléklet Építési C betétlap (D0040-07)

16. sz melléklet Gép betétlap (D0001-04)

17. sz melléklet Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-03)

18. sz melléklet Nyilatkozat Összeférhetetlenség fennállásáról természetes személy esetén (D0079-01)

19. sz melléklet Nyilatkozat Összeférhetetlenség fennállásáról szervezet ügyfél esetén (D0080-01)

20. sz melléklet Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-02)

(Frissítve: 2011. december 22.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX.20.) MVH közlemény módosításáról szóló 173/2011 (XI. 25.) MVH közlemény, mely az alábbiakban letölthető:

173/2011 (XI. 25.) MVH közlemény

(Frissítve: 2011. november 28.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

LEADER pályázatok ismételt benyútási határidejének változása!

Megjelent a 112/2011 (XI. 24.) VM rendelet amelynek 15. §-a rendelkezik a a pályázatok 2011. november 29. és december 5. közötti időszaban történő elektronikus úton való feltöltésről.

A rendelet vonatkozó része: 15 §./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-től december 5-én 18 óráig -, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak minősül - elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hozbenyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz."

A rendelet a Magyar Közlöny 138. számában olvasható, mely letölthető az alábbiakban:

Magyar Közlöny 138. száma

A zökkenőmentes kitöltés és benyújtás érdekében kérjük, tanulmányozza át a vonatkozó MVH közleményeket és útmutatókat, továbbá a gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) listáját, amit a korábbi ügyfélkérdések alapján lett összeállítva és az alábbiakban letölthető:

e LEADER GYIK

(Frissítve: 2011. november 25.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

LEADER pályázatok benyújtási határidejének újbóli változása!

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 124/2011 (XI. 16.) Közleménye a LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról. A közlemény az alábbiakban letölthető:

ÚMVP IH 124/2011 (XI. 16.) közleménye

(Frissítve: 2011. november 17.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény módosításáról szóló 168/2011. (XI.04.) MVH közlemény, amely letölthető az alábbiakban:

168/2011. (XI.04.) MVH közlemény

(Frissítve: 2011. november 7.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

A Magyar Közlöny 2011. évi 127. számában megjelent a 98/2011. (X. 28.) VM rendelet, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szól. E rendelet tartalmazza többek között a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet (LEADER) benyújtási időszakának változását, valamint változásokat tartalmaz a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet és a 138/2008. (X.18) FVM rendelet vonatkozásában is. A rendelet az alábbiakban letölthető:

98/2011. (X. 28.) VM rendelet

(Frissítve: 2011. november 2.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága kezdeményezte a 76/2011 (VII. 29.) VM rendelet módosítását a LEADER pályázatok benyújtási határidejének 2011. november 15 -ig történő meghosszabbítására. Az erről szóló 119/2011 (X. 21.) IH közlemény az alábbiakban letölthető:

ÚMVP Irányító Hatóságának 119/2011 (X. 21.) közleménye

(Frissítve: 2011. október 24.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 118/2011 (X. 19.) közleménye a Falumegújítás és – fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek benyújtási időszakának módosításáról az alábbiakban letölthető:

ÚMVP Irányító Hatóságának 118/2011 (X. 19.) közleménye

(Frissítve: 2011. október 20.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Módosult a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet

A módosítás hivatalos szövege a Magyar Közlöny 2011. október 3-i számában jelent meg, 90/2011. (X. 3.) VM számon.

A módosítás az alábbi két pontot érinti:

1. § (1) bekezdés 7. pont: "a helyi termék fogalma: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által - az adott célterületében - helyi termékként meghatározott hagyományos termék;"

A 11. § (2) bekezdés: az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát."

(Frissítve: 2011. október 4.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 157/2011. (IX. 29.) MVH közlemény, mely szerint:

Az elektronikus felület megnyitásának pontos időpontja 2011. szeptember 30. 08:00.

157/2011. (IX. 29.) MVH Közlemény

------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény módosításáról szóló 156/2011. (IX.28.) MVH közlemény, mely az alábbiakban letölthető:

156/2011. (IX. 28.) számú MVH Közlemény

Tájékoztató technikai közreműködésről és meghatalmazásról

LEADER HACS munkaszervezeti irodák címei

 

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény, mely letölthető az alabbiakban:

149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közlemény

1. melléklet: Üzleti terv
2. melléklet: Üzleti terv kitöltési útmutató
3. melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv
4. melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató
5. melléklet: Közzétételi kérelem
6. melléklet: Kitöltési útmutató elektronikus felülethez
7. melléklet: LEADER HACS munkaszervezeti irodák címei
8. melléklet: Segédlet Elektronikus felület használatához
9. melléklet: ÉNGY import excel fájl

Kis értékú célterületre benyújtott pályázat esetében az MVH hozza meg a támogatási döntést az MVH eljárási törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a pályázatok benyújtási sorrendje, valamint az adott célterületre rendelkezésre álló keret alapján.

(Frissítve: 2011.09.21)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről, mely letölthető az alábbiakban:

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet

Kis értékű célterületre benyújtott pályázat esetében az MVH hozza meg a támogatási döntést az MVH eljárási törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a pályázatok benyújtási sorrendje, valamint az adott célterületre rendelkezésre álló keret alapján.

(Frissítve: 2011.08.01)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló rendelet az alábbiakban letölthető:


23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt adatlap

-----------------------------------------------------------------------------------------------

IH KÖZLEMÉNY (Eljárásrend)

A 2011. szeptember 30. - október 31. közötti LEADER pályázati benyújtási időszakhoz kapcsolódóan, tekintettel arra, hogy október 31. munkaszüneti napra esik a pályázat elektronikus feltöltésének legkésőbbi dátuma 2011. november 2. napja.

A célterületekhez tartozó nyomtatványok az alábbiakban letölthetőek:

CÉLTERÜLET NYOMTATVÁNYOK

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal leendő ügyfelei számára az intézkedésekben, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóság kérelmére induló eljárásaiban való részvétel feltételként előírja, hogy az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartásban vétel iránt kérelmet nyújtsanak be.
Ennek értelmében az ÚMVP III. tengelyében lévő intézkedések, valamint a LEADER program keretében benyújtásra kerülő pályázatokhoz szükséges regisztrációs lapok letölthetők az alábbiakban:
 
 

A regisztrációs szám kiállítását követően a G946-os MVH-s formanyomtatvány jelszót szükséges igényelni, mely az elektronikus rendszerbe való belépést segíti. A nyomtatványok letölthetők az alábbiakban:

G946 jelszóigényló adatlap
G946 jelszóigényló adatlap kitöltési útmutató

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

2011. július 1. - 2011. december 31. között ismét kifizetési kérelem benyújtási időszak került meghirdetésre, a szükséges formanyomtatványok az alábbiakban letölthetőek. További információk: www.mvh.gov.hu "Közlemények" menüpontban. (feltöltés dátuma: 2011. június 27.)

MIKRO

TURISZTIKA

FALU

VIDÉKI

LEADER

2011. április 1-30. között ismét kifizetési kérelem benyújtási időszak került meghirdetésre, a szükséges formanyomtatványok az alábbiakban letölthetőek. További információk: www.mvh.gov.hu "Közlemények" menüpontban. (feltöltés dátuma: 2011. március 29.)

MIKRO

TURISZTIKA

VIDÉKI

FALU

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről - benyújtási időszak: 2011. április 1-30. között, illetékes LEADER HACS részére. (feltöltés dátuma: 2011. március 25.) A Közlemény az alábbiakban letölthető:
 

LEADER KK KÖZLEMÉNY 2011 ÁPRILIS

Gazdaságfejlesztési füzet

Monitoring adatszolgáltatás 2011. (feltöltés dátuma: 2011. február 10.)

MVH KÖZLEMÉNY

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálatához kapcsolódó új projektötlet adatlap az alábbiakban letölthető (feltöltés dátuma: 2011. február 8.). Az adalappal kapcsolatosan részletes információkat olvashatnak az érdeklődők a HÍREK menüpont alatt:

PROJEKTÖTLET ADATLAP

2011. január 1. - január 31. között benyújtandó ÚMVP III. tengely 4 intézkedésének 1. körére (mikro / falu / vidéki / turisztika) kifizetési kérelem nyomtatványok az alábbiakban letölthetőek (feltöltés dátuma: 2011. január 3.):

MIKRO

TURISZTIKA

VIDÉKI

FALU

2011. január 1. - január 31. között benyújtandó LEADER kifizetési kérelem nyomtatványok az alábbiakban letölthetőek (feltöltés dátuma: 2011. január 3.):

LEADER KK 2011_1

Nyilatkozat Kifizetési kérelem benyújtásához lejárt köztartozás(ok)ról (kötelező melléklet):

NYILATKOZAT

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület tagfelvételével kapcsolatos dokumentációk az alábbiakban letölthetőek (feltöltés dátuma: 2010. december 7.)

Ajánlás _ magánszemély

Belépési nyilatkozat _ magánszemély

Ajánlás _ civil _ üzleti _ szféra

Belépési nyilatkozat _ civil _ üzleti szféra

Jelenleg minimum 60 darab ajánlás szükséges a tagfelvételhez. Ajánlást adhat bármelyik jelenlegi egyesületi tag.

Az eredeti ajánlásokat az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.)

A belépéshez magánszemély esetében szükséges a személyi okmányok fénymásolatát csatolni, civil szféra esetében a bírósági bejegyzést igazoló végzést és a hivatalos képviselőnek az aláírási címpéldányát, üzleti szféra esetében a cégbírósági bejegyzést igazoló végézést és a hivatalos képviselőnek az alárási címpéldányát.

Kilépési nyilatkozat

A kilépési nyilatkozatot a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.).

2010. október 1. - október 31. között benyújtandó ÚMVP III. tengely 4 intézkedésének 1. körére (mikro / falu / vidéki / turisztika) kifizetési kérelem nyomtatványok az alábbiakban letölthetőek (feltöltés dátuma: 2010. október 1.):

MIKRO

TURISZTIKA

FALU

VIDÉKI

2010. október 1. - október 31. között benyújtandó LEADER kifizetési kérelem nyomtatványok az alábbiakban letölthetőek (feltöltés dátuma: 2010. szeptember 30.):

LEADER_KK_2010_10

2010. július 15. napján tartott Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Közgyűlésén elhangzott előadás az alábbiakban letölthető:

ELŐADÁS

Az eddig megvalósult projektekről (ÚMVP III. tengely 4 intézkedése 1. kör) készült fotók a "Galéria" almappájában megtekintehetőek.

Projektgyűjtő kérdőív (2010)

2010. júliusi időszak kifizetési kérelem formanyomtatványai, közleményei és tájékoztatói az alábbiakban letölthetőek:

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Vidéki örökség megőrzése

Falumegújítás és -fejlesztés

LEADER

Mezőföldi Híd - Arculati kézikönyv az alábbiakban letölthető:

(1001321 Térségi szintű arculati elemek kialakítása)

KÉZIKÖNYV

2010. áprilisi időszak kifizetési kérelem nyomtatványai az alábbiakban letölthetőek:

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Falumegújítás és -fejlesztés

Vidéki örökség megőrzése

A 2010. március 18-án tartott vidékfejlesztési fórum előadás anyagai az alábbiakban letölthetőek:

Mezőföldi_Híd

Kifizetési_kérelmek

Ellenőrzések

Közbeszerzési_tájékoztatás

Az ÚMVP IV. tengely LEADER programjának keretében támogatásra kerülő rendezvények esetén fontos tudnivalók: a rendezvény – rendezvénysorozat esetében mind egyes rendezvény – időpontját megelőző 30 naptári nappal meghívó küldése szükeséges az MVH (8200 Veszprém, Levendula u. 1.) és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) részére. A meghívón szerepeltetni kell az alábbi logókat: EU zászló, LEADER logó, Mezőföldi Híd logó, EMVA logó és EMVA mondat (ezek letölthetőek az alábbiakban). A rendezvények valamennyi programeleméről fotó dokumentáció készítése szükséges, amelyet a későbbiekben benyújtásra kerülő kifizetési kérelemhez kötelező mellékletként csatolni kell. Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követő 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, továbbá legalább 5 db, a rendezvény főbb programjait bemutató fotót készíteni. Ezt postai úton a megadott 10 munkanapos határidőn belül meg kell küldeni az alábbi címekre: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) és Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (8200 Veszprém, Levendula u. 1.).

A rendezvényeken használandó kötelező arculati elemek az alábbiakban letölthetőek:

 
 
 
LEADER kiadvány
 
Az FVM VKSZI Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága elkészítette a LEADER programhoz kapcsolodó tájékoztató kiadványt, mely minden érdeklődő számára letölthető.

Közösségi vidékfejlesztés  - Tájékoztató az Európai Unió LEADER programjáról

 
 
Pályázatokkal kapcsolatos információk
 

A térségi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó LEADER - pályázatokat 2009. október 1. és 2009. november 16. között, míg az ÚMVP III. tengelyének intézkedéseinek (mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és -fejlesztés, vidéki örökség megőrzése) tekintetében  a támogatási kérelmeket 2009. november 16. és 2009. december 20. között lehet benyújtani az illetékes LEADER Akciócsoport munkaszervezeti irodájába az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton 1 eredeti, 1 másolati példányban illetve 1 CD mellékleten kell benyújtani.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan, tértivevénnyel adja fel.

A benyújtott támogatási kérelmet szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziében) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért kérjük mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését, összekapcsolását.

 

Postázási cím és név:
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. vagy 2458 Kulcs, Pf.: 25.

A támogatási kérelemhez szükséges euro árfolyam mellyel számolni szükséges 266,7 Ft.

 

(Leader formanyomtatványok)
 
 
 
Formanyomtatványok IV. tengely Leader pályázatokhoz
 
 
 
 

HPME katalógus 2. rész

HPME katalógus 3. rész

HPME katalógus 4. rész

 
 
 

138/2008. MVH közlemény

137/2008. MVH közlemény

136/2008. MVH közlemény

135/2008. MVH közlemény

154/2008. (XI. 26.) FVM rendelet

Tájékoztató intézkedésekhez:

Turizmus I.

Turizmus II.

Mikrovállalkozások I.

Mikrovállalkozások II. (pelletáló gépsorokkal kapcsolatosan, frissítve: 2008. december 17.)

Aktualitások III. tengely 4 intézkedése (frissítve: 2008. december 18.)

2009. március 10. Adony fórum előadás anyagai:

Előadás_MHTE_MSZ

Előadás_Adonyi_HVI

Előadás_ÚMPONT_1

Előadás_ÚMPONT_2

2009. április 9. Iváncsa fórum előadás anyagai:

Előadás_MHTE_MSZ

Előadás_ÚMPONT

Előadás_Raiffeisen

Tájékoztató_Raiffeisen

 

© 2019. Mezofoldihid.hu Minden jog fenntartva!
Honlapkészítés: Liw Webstudio