Válasszon a menüből

Mezőfalva

Mezőfalva nagyközség Fejér megyében található, - a Mezőföld közepén, a Duna-Sárvíz közötti területen, a Sárvíz szélén. A nagyközség határában két helyen avar-kori leleteket találtak. A honfoglalás után a Mezőföld a fejedelmi szállásterület központja lett. A kunok megtelepedésére, a kereszténység felvételére csak a XV. Század első felében került sor. Ekkoriban négy helyen is építettek templomot. Köztük Mezőfalvával azonosítható Újszálláson. A kun szállásokat a török idők elsöpörték. A török idők után új helyen, új telepesek új falvakat hoztak létre.

Mezőfalva szabályos sakktábla laprajzú újkori falusias település. Belterülete 267 ha. Jelentékeny lakott külterülettel rendelkezik még napjainkban is. Összes lakosság száma 5078 fő. 1811-ben az ország nádora, József királyi herceg közbejöttével létesítette a falut a zirci apátság előszállási uradalmában fekvő két major helyén Dréta Antal zirci apát. Ettől az időtől a település neve Hercegfalva. 1951-től Mezőfalva. 1811. április 9-én köttetett urbárium a telepesek és az uraság között. 120 féltelkes és 19 zsellér települt át 19 Bakony-vidéki és 14 Fejér megyei településről. Többségük németajkú (sváb) telepes volt.
 
A település gyorsan fejlődött 1830-ban 2570 fő lakott a községben, akik közül 1068 főt németnek tüntetnek fel. 1850-1854 között Hercegfalva járási székhely.

Az 1900-as évek elején a lakosságszám meghaladja az 5000 főt, 1920-ban pedig több mint 9000 lélek élt a közigazgatási területen. Később több külterületi pusztákból önálló községek szerveződtek. 1928-ban Előszállás és Nagykarácsony, 1957-ben Nagyvenyim lett önálló község.
A dinamikus növekedés mellett a századfordulón jelentős kivándorlások (1901-ben 200 fő, 1903-ban 50 család, 1905-ben több nagyobb csoport) történtek, főleg Amerikába. Majd 1946-ban 1299 német ajkú kitelepítésével jelentős csapás érte a falut. A nehézségeket, háborúkat, telepítéseket túlélte a község – 1978 óta nagyközség – és tovább gyarapodott, fejlődött.
 
A település minden közművel rendelkezik, belterületi útjai szilárd felületűek, rendezett település. Intézményei jó színvonalúan működnek. A munkanélküliségi ráta 6 % körüli. 2007-ban 157 helyi vállalkozás regisztráltatta magát, amelyek a munkaerő csaknem felét foglalkoztatják. A többi munkaerőt a helyi intézményekben, közeli Dunaújvárosban és kisebb mértékben Székesfehérváron foglalkoztatják.

Mezőfalvát a jelentős közútfejlesztések – M6-os kétsávossá építése, a dunaújvárosi híd építése, az M8-as út építésének folytatása – nagyban érintik.

A nagyközség főbb tervei: 
 • szennyvízcsatorna megépítése,
 • termálvízkincsének hasznosítása, gyógy-turizmus beindítása,
 • közösségi épület, faluház megépítése,
 • ipari övezet kialakítása, közművesítése,
 • lakótelkek közművesítése,
 • közlekedési feltételek javításával (elkerülő út, körforgalom stb.)
 • környezeti kultúra erőteljes fejlesztése. 
 
Befektetői lehetőségek: 
 • Befektetőt keresünk a mezőfalvi termálvíz hasznosítása érdekében a mellékelt fejlesztési elképzelések szerint.
 • Várhatóan a leendő M8-as gyorsforgalmi út mezőfalvi lecsatlakozásánál 10 hektárnyi ipari terület az önkormányzat tulajdonában van. Közművek tervezése, a terület megosztása (3000 m2/db) folyamatban van. A területen bármilyen környezetkímélő, foglalkoztatást bővítő tevékenység végezhető.
 • A Nagyközség belterületével kapcsolódóan 13 hektáron minimálisan 93 építési telek alakítható ki. A terület megosztása, közművek tervezése folyamatban van. Lakópark, vagy lakóingatlanok építésére, értékesítésére befektetőt keresünk.
 • Nyugdíjas házak építésére a nagyközség központjában területet biztosított. Csak Mezőfalván mintegy 20 érintett szeretné – jelenlegi ingatlanának hasznosításával –ezt a szolgáltatást igénybe venni.
 • A Mezőfalvi Mezőgazdasági Termelő és szolgáltató Rt tulajdonában Ménes-majorban mintegy 5 hektáron közművekkel ellátott területen mintegy 3000 m2 építmény (műhely, magtár, raktár, pince, fedett tároló stb.) áll kihasználatlanul. Hasznosítására vállalkozó kerestetik. 
 • Szintén a részvénytársaság tulajdonában Sismándon mintegy 600 m2-es alapterületű volt kúria (Farkas kúria) kihasználatlan. Közművekkel ellátott terület.
 
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
2422 Mezőfalva, Kinizsi utca 44.
Telefon: 25/510-360
Fax: 25/506-820
E-mail: hivatal@mezofalva.hu
Web: www.mezofalva.hu
Polgármester: Márok Csaba László
Jegyző: Rengné Rádi Éva Ella

Elnöki köszöntő

Örömmel köszöntöm a Mezőföldi Híd Akciócsoport virtuális kirakatában. Jó böngészést és kellemes találkozásokat kívánok!

Márok Csaba
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke ...tovább

Eseménynaptár

<   2024. június    >
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30