Válasszon a menüből

Pusztaszabolcs

Pusztaszabolcs
A településen élők számára egyértelműen érzékelhető fejlődési folyamatokat a statisztikai adatok is megfelelően alátámasztják. Pusztaszabolcs népességmegtartó-ereje és lakosainak száma – a két megyei jogú város földrajzi közelsége és Adony várossá válása ellenére is – az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan erősödött, emellett a munkaképes korú lakosság aránya is kedvezően változott. Örvendetesen javultak az itt élők képzettségi mutatói, továbbá megállapítható, hogy a település oktatási és kulturális infrastruktúrája térségi szerepet lát el. Átstrukturálódó gazdaságszerkezete ellenére – folyamatosan alacsony munkanélküliség mellett – képes megélhetést biztosítani a helyben lakók, valamint a környező településeken élők számára.

A település vezetése az elmúlt önkormányzati ciklusokban kiemelten foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a település népességbeli növekedésével összhangban az infrastruktúra fejlesztések is érdemessé tegyék a városi cím elnyerésére és a polgárok részére az igazgatási és közellátási szolgáltatásokat városi szinten szervezze meg. Az önkormányzat döntést hozott arról, hogy a városi címből adódó többlet feladatokat ellássa, és a megfelelő fejlesztéseket ennek érdekében végrehajtsa.

Lakosság, népességmegtartó képesség, szellemi élet

Pusztaszabolcs juvenilis korstruktúrája, népesedési folyamatának kedvező jellege a település népességmegtartó képességéről tanúskodik. A tudatos településpolitika olyan életminőség biztosítást tűzte ki célul, amelynek következtében a születési arányszám évek óta az országos átlag feletti, a betelepülni szándékozók magas száma szinte állandó. E célok megvalósítását segíti az önkormányzat a tervszerű terület-felhasználási egységek kijelölésével, valamint a szolgáltatások körének bővítésével. A településen a középiskolai végzettségűek aránya 47,7%, a felsőfokú végzettségűek aránya 7,4%, amely értékek az utóbbi években intenzíven gyarapodva a helyi értelmiségi réteg örvendetes megerősödését bizonyítják. Pusztaszabolcs népességmegtartó erejét fokozza a teljes körű közműellátás, melynek további fejlesztése a közeljövő első számú feladatainak egyike.

Közművelődési feladatellátás

Az önkormányzat nyilvános könyvtári ellátást és közösségi színteret a művelődési házban biztosít, amely lehetőségeket a helyieken túl a környékbeli községek lakói is igénybe veszik. A katolikus egyház által – önkormányzati segítséggel – épített közösségi ház intenzív szerepet vállal a kulturális rendezvények megszervezésében. Az éves rendezvényterv változatos és sokszínű programot kínál a környező településen lakók részére is, de a jól működő testvértelepülési kapcsolatnak köszönhetően nem ritka a határon túlról idelátogató vendégsereg sem. A közösségi élet indikátora, hogy közel húsz civil szervezet, egyesület és klub működik Pusztaszabolcson, amelyek elsősorban hagyományteremtő és hagyományőrző, kulturális érték-védelmi funkciókat látnak el, ugyanakkor aktív szerepet vállalnak a térségi karitatív tevékenység szervezésében is. A középiskolában található helytörténeti gyűjtemény erősíti a lokális identitástudatot, a folyamatos helytörténeti kutatások időről-időre látványos eredményeket mutatnak fel.

Intézményhálózat, feladatellátás

Pusztaszabolcs nagyközség a települési alapfeladatok mindegyikét képes önállóan ellátni, némely tekintetben azonban térségi feladatok felvállalására is alkalmassá teszi kiépült intézményhálózata. A település oktatási alapellátását biztosítja a két óvoda, és az általános iskola. Jelentős térségi szerepet tölt be, így a városias jelleg ékes bizonyítéka a településen működő Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, amely az Érd, Mór, Székesfehérvár, Polgárdi, Sárbogárd, Dunaújváros által határolt, megyén túl nyúló tanulói körrel is rendelkezik. A helyi oktatási színesíti a pusztaszabolcsi telephellyel rendelkező rácalmási Violin Művészeti Iskola, valamint a gimnázium és egyéb cégek által szervezett szakképzést nyújtó tanfolyamok, nyelviskolák.

Az egészségügyi intézményrendszer, a szakellátás, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatási kínálat az alapfokú ellátást meghaladja, három felnőtt háziorvosi, egy gyermekorvosi, egy fogorvosi és három védőnői körzet működik a településen. A szakorvosi ellátásokat, a gyógyszertári szolgáltatást további négy-öt település lakói veszik igénybe. A település közbiztonságát jól működő állami, önkormányzati és civil együttműködés keretében felügyelik. A körzeti megbízotti iroda második rendőri státuszának megteremtésében az önkormányzat aktív részt vállalt, míg a rendőrség munkáját nagyban segíti az önkormányzat által is támogatott Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület. A tűzvédelmi feladatok ellátása is hasonló kooperáció keretében valósul meg: a hivatásos állományt és technikát kiegészíti a remekül képzett helyi önkéntes tűzoltóság, amelynek felszereléseit testvérkapcsolati segítséggel újították fel, ugyanakkor munkáját az önkormányzat jelentős összegekkel támogatja. A nagy történelmi múltra visszatekintő település vasúti csomópont, ahonnan Budapest, Baja, Pécs irányába villamosított vasútvonalon lehet eljutni. Budapest 50, a két megyei jogú város közül Székesfehérvár 35, Dunaújváros pedig 30 km-re fekszik a településtől. A nagyközségtől 10 km-re található a Velencei-tó. Pusztaszabolcs állandó lakosainak száma 2006-ban 6489 fő, amely értékkel a megye legnépesebb nagyközségi jogállású települése.

A nagyközség természeti környezete

Pu sztaszabolcs és tágabb értelemben vett környéke a Mezőföld határozottan száraz területei közé tartozik, ahol az évi átlagos csapadékösszeg 500-550 mm között váltakozik. A szűkös csapadékkal és a magas nyári hőmérséklettel (július középhőmérséklete 21-21,5°C) összefüggésében a község területét gyakori aszályos nyári időjárás és jelentős évi vízhiány (125 mm) jellemzi. A feltöltött síkság talajvízben gazdag. Általában sekély mélységű (4-6 m), egységes talajvízszint kialakulása jellemző, ami a mezőgazdasági tevékenységet és eredményeket kedvezően befolyásolja. Felszíni vízfolyásai azonban kivétel nélkül mind időszakosak. Az átmosott löszön és homokos löszön kiváló minőségű talajok képződtek, melyek a község mezőgazdasági termelésének legalapvetőbb tényezői. A szántók mintegy 90%-át többféle növénnyel kedvezően hasznosítható kitűnő és jó termékenységű talajok jellemzik. Pusztaszabolcs külterületéhez tartozik a Cikolai-tavak térsége, amely kiváló horgász terület.
 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
2490 Pusztaszabolcs, Velencei utca 2.
Telefon: 25/273-036, 25/271-833
Fax: 25/273-036
E-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Web: www.pusztaszabolcs.eu
Polgármester: Simonné Zsuffa Erzsébet
Jegyző: Vezér Ákos

Elnöki köszöntő

Örömmel köszöntöm a Mezőföldi Híd Akciócsoport virtuális kirakatában. Jó böngészést és kellemes találkozásokat kívánok!

Márok Csaba
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke ...tovább

Eseménynaptár

<   2024. június    >
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30